ပင်မစာမျက်နှာ » အထွေထွေအာမခံ » ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ

ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံဆိုသည်မှာ ငွေများကိုတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့သယ်ဆောင်ရာတွင် လုယက်ခံရခြင်းနှင့် ခိုးယူခံရခြင်းများ ဖြစ်ပွားသည့် အခါဆုံးရှုံးမှုကို ကုစားပေးသော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားရှိနိုင်သူ
နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ
သမဝါယမပိုင်လုပ်ငန်းများ
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ
အာမခံသက်တမ်း
အာမခံသက်တမ်း (၁) ရက်မှ (၁)နှစ်ထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းသာအကျုံးဝင်သည်။
အာမခံတန်ဖိုး
တစ်ကြိမ်သယ်ယူမည့် အများဆုံးငွေကို အာမခံထားငွေ အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
ပရီမီယံနှုန်းထား
၁၀မိုင်အတွင်း - 0.027%
၁၀မိုင်မှ၁၅မိုင်အတွင်း - 0.054%
၁၅မိုင်မှ၂၀မိုင်အတွင်း - 0.081%
၂၀မိုင် အထက် - 0.090%
လက်နက်ကိုင်အစောင့်ပါလျှင် 0.10% ထပ်မံလျှော့ပေးပါမည်။
သမာဓိအာမခံ အကာအကွယ်ယူလိုလျှင် စုစုပေါင်းကျသင့်ပရီမီယံ၏ 20% ထပ်မံ ပေးသွင်းရမည်။
နှုန်းထားလျော့ပေါ့နိုင်သည့်အချက်များ
  ၁၀ မိုင် ၁၀ မိုင် မှ ၁၅ မိုင် ၁၅ မိုင် မှ ၂၀ မိုင်
1. လက်နက်ကိုင်အစောင့်ပါရှိခြင်း 0.002% 0.004% 0.006%
2. ကိုယ်ပိုင်ဌာနသုံး ယာဉ်သုံးခြင်း 0.002% 0.004% 0.006%
3. ငွေသယ်သည့်သေတ္တာလုံခြုံမှုရှိခြင်း 0.002% 0.004% 0.006%
4. အများပြည်သူခရီးလမ်းကြောင်းဖြစ်ခြင်း 0.002% 0.004% 0.006%
5. ငွေပို့မည့်နေရာအချက်အချာကျခြင်း 0.002% 0.004% 0.006%
အနိမ့်ဆုံးနှုန်း
၁၀မိုင်အထိ - ၀.၀၁၇%
၁၀မိုင် မှ ၁၅မိုင် အထိ - ၀.၀၃၄%
၁၅မိုင် မှ ၂၀မိုင် အထိ - ၀.၀၅၁%
မိုင် ၂၀ အထက် - ၀.၀၉၀%
လျော်ကြေးတောင်းခံရာတွင် လိုအပ်ချက်များ
ယမ်းအာမခံ သို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမည်။
ငွေစတင်သယ်ဆောင်သည့်နေရာမှ ငွေမည်မျှ သယ်သွားကြောင်းအထောက်အထား။
ယမ်းအာမခံ မှ တာဝန်ရှိသူမှ သွားရောက်စစ်ဆေးချက်။
အာမခံထားကြောင်းအထောက်အထား။
ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ငွေမည်မျှ လုယက်ခံရခြင်း/ ခိုးယူခံရခြင်း ထောက်ခံချက်။