ပင်မစာမျက်နှာ » အထွေထွေအာမခံ » ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံသည် မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် ခုတ်မောင်းသွားလာသည့် ရေယာဉ်များ၏ ကိုယ်ထည်များ ရေကြောင်းအာမခံအကာအကွယ် ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ ပေါ်လစီ (၄) မျိုး
ပြည်တွင်းခရီးတစ်ခေါက် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
ပြည်တွင်းအချိန်ပိုင်း ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
ပြည်ပခရီးတစ်ခေါက် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
ပြည်ပအချိန်ပိုင်း ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
ပရီမီယံနှုန်းထား
ရေယာဉ်အမျိုးအစား၊ အကျယ်၊ အရှည်၊ စောက်၊ အင်ဂျင်၊ Gross Registered Tonnage၊ တည်ဆောက်သည့်နှစ်အသုံးပြုသည့် ရေနယ်နိမိတ် စသည်တို့အပေါ်တွင် သတ်မှတ်သည်။
သံကိုယ်ထည် (ပင်လယ်ရပ်ခြား၊ ပြည်တွင်း)
သာမာန်ပရီမီယံနှုန်း
Vessel’s age (Year) Hull & Machinery Increased Value
 1-5  2.00%
 6-10  2.25%  0.30%
 11-15  2.50%
 16-20  2.75%  0.65%
 Over 20  3.00%
Deductible (နှတ်ဖြတ်ငွေ) - Ks 500,000/- or equivalent

Additional Coverage Premium Rating
war, strikes, malicious acts and nuclear – 0.5%
သစ်သားကိုယ်ထည် ပြည်တွင်း (ပင်လယ်ရပ်ခြားခွင့်မပြုပါ)
မြစ်တွင်းသွားအထွေထွေကုန်တင် - 1.4%
ကမ်းရိုးတန်းသွားအထွေထွေကုန်တင် - 1.8%
ကမ်းရိုးတန်းသွား (ငါးဖမ်း) - 2.0%
သက်တမ်းတိုးနှုန်းထား
၁၅ရက်အောက် တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏ - ၁/၁၂
(၁) လ - ၂/၁၂
(၂) လ - ၃/၁၂
(၃) လ - ၄/၁၂
(၄) လ - ၅/၁၂
(၅) လ - ၆/၁၂
(၆) လ - ၇/၁၂
(၆) လ အထက် - (၁)နှစ်အပြည့်
အာမခံသက်တမ်း
ခရီးတစ်ခေါက်
(၁) နှစ်၊ ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစသည်။
အာမခံထားငွေ
အာမခံလက်ခံသူနှင့် အာမခံထားသူတို့ ကျေနပ်၍ စာချုပ်ထားသော တန်ဖိုး (Agreed Value) ဖြစ်ပါသည်။