ပင်မစာမျက်နှာ » အထွေထွေအာမခံ » ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံသည် မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် ခုတ်မောင်းသွားလာသည့် ရေယာဉ်များ၏ ကိုယ်ထည်များ ရေကြောင်းအာမခံအကာအကွယ် ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ ပေါ်လစီ (၄) မျိုး

 • ပြည်တွင်းခရီးတစ်ခေါက် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
 • ပြည်တွင်းအချိန်ပိုင်း ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
 • ပြည်ပခရီးတစ်ခေါက် ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ
 • ပြည်ပအချိန်ပိုင်း ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ပရီမီယံနှုန်းထား

 • ရေယာဉ်အမျိုးအစား၊ အကျယ်၊ အရှည်၊ စောက်၊ အင်ဂျင်၊ Gross Registered Tonnage၊ တည်ဆောက်သည့်နှစ်အသုံးပြုသည့် ရေနယ်နိမိတ် စသည်တို့အပေါ်တွင် သတ်မှတ်သည်။
 • သံကိုယ်ထည် (ပင်လယ်ရပ်ခြား၊ ပြည်တွင်း)

သာမာန်ပရီမီယံနှုန်း

Vessel’s age (Year) Hull & Machinery Increased Value
 1-5  2.00%
 6-10  2.25%  0.30%
 11-15  2.50%
 16-20  2.75%  0.65%
 Over 20  3.00%
Deductible (နှတ်ဖြတ်ငွေ) - Ks 500,000/- or equivalent

Additional Coverage Premium Rating

 • war, strikes, malicious acts and nuclear – 0.5%
 • သစ်သားကိုယ်ထည် ပြည်တွင်း (ပင်လယ်ရပ်ခြားခွင့်မပြုပါ)
 • မြစ်တွင်းသွားအထွေထွေကုန်တင် - 1.4%
 • ကမ်းရိုးတန်းသွားအထွေထွေကုန်တင် - 1.8%
 • ကမ်းရိုးတန်းသွား (ငါးဖမ်း) - 2.0%

သက်တမ်းတိုးနှုန်းထား

 • ၁၅ရက်အောက် တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏ - ၁/၁၂
 • (၁) လ - ၂/၁၂
 • (၂) လ - ၃/၁၂
 • (၃) လ - ၄/၁၂
 • (၄) လ - ၅/၁၂
 • (၅) လ - ၆/၁၂
 • (၆) လ - ၇/၁၂
 • (၆) လ အထက် - (၁)နှစ်အပြည့်

အာမခံသက်တမ်း

 • ခရီးတစ်ခေါက်
 • (၁) နှစ်၊ ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစသည်။

အာမခံထားငွေ

 • အာမခံလက်ခံသူနှင့် အာမခံထားသူတို့ ကျေနပ်၍ စာချုပ်ထားသော တန်ဖိုး (Agreed Value) ဖြစ်ပါသည်။